try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
localhost

R+D contracts

Títol del projecte/contracte: Estudi del comportament estocàstic del 'bono nacional'
Empresa/Administració finançadora: Gaesco Gestión, S.A. S.G.I.I.C.
Número de projecte/contracte: FBG-3061 Durada, des de: 1998 fins: 1998

Títol del projecte/contracte: Estudio del Arbitraje Estadístico en Varios Mercados Financieros
Empresa/Administració finançadora: Gaesco Gestión, S.A. S.G.I.I.C.
Número de projecte/contracte: FBG-3774 Durada, des de: 2000 fins: 2001

Títol del projecte/contracte: Optimización Estadística Aplicada a Mercados Financieros (I)
Empresa/Administració finançadora: Gaesco Gestión, S.A. S.G.I.I.C.
Número de projecte/contracte: FBG-301315 Durada, des de: 2001 fins: 2002

Títol del projecte/contracte: Optimización Estadística Aplicada a Mercados Financieros (II)
Empresa/Administració finançadora: Gaesco Gestión, S.A. S.G.I.I.C.
Número de projecte/contracte: FBG-301836 Durada, des de: 2002 fins: 2003

Títol del projecte/contracte: Optimització Estadística Aplicada a Mercats Financers (III)
Empresa/Administració finançadora: Gaesco Gestión, S.A. S.G.I.I.C.
Número de projecte/contracte: FBG-302324 Durada, des de: 2003 fins: 2004

Títol del projecte/contracte: Promoure l'optimització estadística alicada a mercats financers (IV)
Empresa/Administració finançadora: Gaesco Gestión, S.A. S.G.I.I.C.
Número de projecte/contracte: FBG-302877 Durada, des de: 2004 fins: 2005

Títol del projecte/contracte: Estudios estadísticos de la dinámica de precios agropecuarios
Empresa/Administració finançadora: Vall Companys, S.A.
Entitats participants: Frimancha Industrias Cárnicas, S.A.
Número de projecte/contracte: FBG-302828 Durada, des de: 2004 fins: 2005

Títol del projecte/contracte: Optimització estadística aplicada a mercats financers (V)
Empresa/Administració finançadora: Gaesco Gestión, S.A. S.G.I.I.C.
Número de projecte/contracte: FBG-303321 Durada, des de: 2005 fins: 2006

Títol del projecte/contracte: Estudios estadísticos de la dinámica de precios agropecuarios (II)
Empresa/Administració finançadora: Vall Companys, S.A.
Entitats participants: Frimancha Industrias Cárnicas, S.A.
Número de projecte/contracte: FBG-303305 Durada, des de: 2005 fins: 2006

Títol del projecte/contracte: Optimització estadística aplicada a mercats financers (VI)
Empresa/Administració finançadora: Gaesco Gestión, S.A. S.G.I.I.C.
Número de projecte/contracte: FBG-303321 Durada, des de: 2006 fins: 2007

Títol del projecte/contracte: Estudios Estadísticos de la Dinámica de Precios Agropecuarios (III)
Empresa/Administració finançadora: Vall Companys, S.A.
Entitats participants: Frimancha Industrias Cárnicas, S.A.
Número de projecte/contracte: FBG-303776 Durada, des de: 2006 fins: 2007

Títol del projecte/contracte: Eina predictiva do lineal per al preu del porc
Empresa/Administració finançadora: Llotja Agropecuaria Mercolleida S.A.
Número de projecte/contracte: FBG-303824 Durada, des de: 2006 fins: 2006

Títol del projecte/contracte: Estudi estadístic associat al preu del porcí
Empresa/Administració finançadora: Esteban Espuña, S.A.
Número de projecte/contracte: FBG-304306 Durada, des de: 2007 fins: 2007

Títol del projecte/contracte: Optimització estadística aplicada a mercats financers (VII)
Empresa/Administració finançadora: Gaesco Gestión, S.A. S.G.I.I.C.
Número de projecte/contracte: FBG-304425 Durada, des de: 2007 fins: 2008

Títol del projecte/contracte: Estudios Estadísticos de la Dinámica de Precios Agropecuarios (IV)
Empresa/Administració finançadora: Vall Companys, S.A.
Entitats participants: Frimancha Industrias Cárnicas, S.A.
Número de projecte/contracte: FBG-304331 Durada, des de: 2007 fins: 2008